Veel gestelde vragen

Zoveel vragen, zoveel antwoorden. Staat er een vraag niet tussen, mail deze naar gvansoelen@calandlyceum.nl.

Naast een persoonlijk antwoord zal de vraag met het antwoord ook op de site verschijnen.

De projecten duren 6-8 weken. Tussen de projecten is er ruimte voor korte cursussen met betrekking tot het volgend project. Het maken van een plan van aanpak, cursus programmeren, website bouwen, technisch tekenen, solderen, foto en film bewerking etc. De ruimte tussen de projecten wordt ook gebruikt voor excursies en het bezoeken van bedrijven.

Nee. De leerlingen krijgen het vak O&O in het nieuwe technasium atelier maar volgen de andere vakken in de vaklokalen in het gebouw. Het atelier gaat ook gebruikt worden door bovenbouw studenten die individueel werken aan hun profiel werkstuk.

Voor het technasium hoef je niet te beschikken over twee rechterhanden. Je moet eerder creatief zijn in het zoeken naar oplossingen. Een architect bouwt zelden zijn of haar eigen huis.

Je wordt niet voor één bepaald beroep opgeleid. Met een technasium certificaat op zak kun je in principe alles worden wat je wilt. Industrieel ontwerper, bioloog ,arts, astronaut, architect of minister president.

We gebruiken geen boeken en schriften. Huiswerk zoals bij engels en wiskunde doen we niet. Het is wel zo dat het voor een project soms nodig is dat je er thuis verder aan werkt op het op tijd af te krijgen voor de presentatie bij de opdrachtgever.

Omdat we in groepen werken is een goede sfeer in de groep en in de klas belangrijk. Je kunt immers niet goed samenwerken als er onderling ruzie is. Een goede sfeer vinden wij erg belangrijk en besteden hier veel aandacht aan tijdens de zes uur O&O in de week.

Het Technasium is een VWO-plus opleiding. Het vak O&O is hier de plus. Voor de overige vakken verandert er niets. Het kan wel zo zijn dat wanneer je een project doet voor bijvoorbeeld Artis dat jouw biologie docent binnen zijn of haar lessen daar dieper op ingaat.

Jazeker. Het Technasium is daar een uitstekende opleiding voor.

Beide scholen hebben een goede Technasium afdeling. Voor de een moet je wellicht wat verder fietsen dan voor de ander.

Nee. Er komen twee uur extra op het normale vakkenpakket. De technasium leerlingen volgen niet het vak 'technologica'. Dit is een combinatie van natuur, scheikunde en techniek.

Tot nog toe waren de jongens in de meerderheid maar de meiden zijn bezig aan een stevige opmars. Dit was duidelijk te zien tijdens de twee masterclasses.

Nee, dit is niet mogelijk. De sportklassen krijgen extra veel sport en dan wordt een week al snel te kort voor alles wat je hier op het caland wilt doen.

We gaan de klassen zo indelen dat het altijd een veelvoud van vier is. 24 of 28 leerlingen.

De meeste leerlingen wonen binnen fietsafstand van het Calandlyceum. Amsterdam nieuw-West en Badhoevedorp. Een groeiend aantal leerlingen komen van buiten ons stadsdeel.

Er zijn nu twee eerste klassen en één tweede klas. Volgend schooljaar komen daar weer twee eerste klassen bij.

Als je de keuze maakt voor het Technasium blijf je tot en met het tweede jaar bij elkaar. Je mist teveel stof om een switch te maken.

Bij de beoordeling gaat het onder andere over inzet, planning, proces, presentatie, verslaggeving en het eindresultaat. Dit is een groepscijfer maar ook een persoonlijk cijfer. Aan het einde van een project heeft elke leerling een evaluatie gesprek met de docenten waarin jouw cijfer wordt onderbouwd. Hier worden ook de leerdoelen voor het volgend project vastgesteld.

De opdrachten zij echt en komen van bedrijven, instellingen, gemeente of provincie. Bedrijven weten ons steeds vaker te vinden en ook de ouders van de huidige en toekomstige leerlingen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Nee, alle talen worden op normaal VWO- niveau gegeven.

Jazeker, het is echter per kind verschillend. Vooraf nodigen we jullie uit voor een gesprek en kijken we naar de cito score en het advies van de basisschool.

Dit is heel makkelijk. Stuur een mailtje naar avanrijswijck@calandlyceum.nl en we kunnen de volgende dag al rond de tafel gaan zitten.

Dit schooljaar nog kunnen wij er al gebruik van maken. Alle nieuwe leerlingen beginnen het volgend schooljaar in deze fantastische nieuwe ruimte.

Zodra de inschrijvingen binnen zijn worden de uitnodigingen verstuurd.