Veel gestelde vragen

Zoveel vragen, zoveel antwoorden. Staat er een vraag niet tussen, mail deze naar gvansoelen@calandlyceum.nl of rsmink@calandlyceum.nl

Naast een persoonlijk antwoord zal de vraag met het antwoord ook op de site verschijnen.

De projecten in de onderbouw duren 6-8 weken. In de bovenbouw duurt een project een half schooljaar. Tussen de projecten is er ruimte voor korte cursussen met betrekking tot het volgende project: het maken van een plan van aanpak, cursus programmeren, website bouwen, technisch tekenen, solderen, foto- en film bewerking etcetera. De ruimte tussen de projecten wordt ook gebruikt voor excursies en het bezoeken van bedrijven.

Nee. De leerlingen krijgen het vak O&O in de nieuwe technasium werkruimte, maar volgen de andere vakken in de vaklokalen in het gebouw. Het technasiumlokaal wordt ook gebruikt door bovenbouwstudenten die individueel werken aan hun profielwerkstuk.

Voor het technasium hoef je niet te beschikken over twee rechterhanden. Je moet eerder creatief zijn in het zoeken naar oplossingen. Een architect bouwt zelden zijn of haar eigen huis.

Je wordt niet voor één bepaald beroep opgeleid. Met een technasium certificaat op zak kun je in principe alles worden wat je wilt. Industrieel ontwerper, bioloog, arts, astronaut, architect of minister president.

We gebruiken geen boeken en schriften. Huiswerk zoals bij Engels en wiskunde doen we niet. Het is wel zo dat het voor een project soms nodig is dat je er thuis verder aan werkt om het op tijd af te krijgen voor de presentatie bij de opdrachtgever.

Omdat we in groepen werken is een goede sfeer in de groep en in de klas belangrijk. Je kunt immers niet goed samenwerken als er onderling ruzie is. Een goede sfeer vinden wij erg belangrijk en we besteden hier veel aandacht aan bij het begeleiden van de teams tijdens. Met zes lesuren O&O per week hebben we hiervoor genoeg ruimte.

Het Technasium is een havo/vwo of vwo-plusopleiding. Het vak O&O is hier de plus. Er wordt wekelijks een paar uur ingeleverd bij een aantal andere vakken met overlappende inhoud. Voor de overige vakken verandert er niets. Het kan wel zo zijn dat, wanneer je een project doet voor bijvoorbeeld Artis, jouw biologie docent binnen zijn of haar lessen daar dieper op ingaat.

Jazeker. Het Technasium is daar een uitstekende opleiding voor.

Het Calandlyceum heeft één van de oudste technasia in Nederland, met enorm veel ervaring en kwaliteit hoogstaand onderwijs. Daarnaast hebben we op het technasium een interessante multi-culturele groep, met soms wel twintig (!) nationaliteiten in één klas, wat goed is voor je algemene ontwikkeling als persoon.

Nee. Er komen twee uur extra op het normale vakkenpakket. De technasium leerlingen volgen niet het vak 'technologica'. Dit is een combinatie van natuur, scheikunde en techniek.

Tot nog toe waren de jongens in de meerderheid maar de meiden zijn bezig aan een stevige opmars. Dit was duidelijk te zien tijdens de twee masterclasses.

Nee, dit is niet mogelijk. De sportklassen krijgen extra veel sport en dan wordt een week al snel te kort voor alles wat je hier op het Caland wilt doen.

We streven ernaar de klassen zo in te delen dat het altijd een veelvoud van vier is, 24 of 28 leerlingen, in verband met het werken in teams. Op het Calandlyceum zitten er altijd maximaal 30 leerlingen in een klas. Soms combineren we bij O&O twee klassen, zodat je de mogelijkheid hebt met meerdere andere leerlingen samen te werken (en van elkaar te leren), maar dan zijn er ook twee docenten.

De meeste leerlingen wonen binnen fietsafstand van het Calandlyceum: Amsterdam Nieuw-West en Badhoevedorp. Een groeiend aantal leerlingen komt van buiten ons stadsdeel.

Dit schooljaar zijn er twee vwo brugklassen en één havo-vwo brugklas. In de bovenbouw hebben we over het algemeen twee klassen van ongeveer 20 leerlingen.

Als je de keuze maakt voor het Technasium blijf je tot en met het tweede jaar bij elkaar. Je mist anders teveel stof om een switch te maken.

Bij de beoordeling gaat het onder andere over inzet, planning, proces, presentatie, verslaggeving en het eindresultaat. Dit is een groepscijfer maar ook een persoonlijk cijfer. Aan het einde van een project heeft elke leerling een evaluatie gesprek met de docenten waarin jouw cijfer wordt onderbouwd. Hier worden ook de leerdoelen voor het volgend project vastgesteld.

De opdrachten zijn echt en komen van bedrijven, instellingen, gemeente of provincie. Bedrijven weten ons steeds vaker te vinden en ook de ouders van de huidige en toekomstige leerlingen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Nee, alle talen worden op het normale niveau en in hetzelfde aantal lesuren onderwezen.

Hiervoor kun je contact opnemen met ons technatorenteam:

klas 1 en 2: mvandenende@calandlyceum.nl

klas 3 en 4: dlembekker@calandlyceum.nl

klas 5 en 6: gvansoelen@calandlyceum.nl