Keuzeprojecten en meesterproef

  • Klik hier om de handleidingen voor keuzeproef en meesterproef te bekijken.
  • Klik hier om te zien hoe een goede opzet voor een plan van aanpak eruit kan zien
  • klik hier voor een voorbeeldverslag voor een onderzoeksverslag
  • klik hier voor een voorbeeldverslag voor een ontwerpverslag
  • Klik hier voor het basis-informatiedocument voor de opdrachtgever.
  • Klik hier voor de folder voor opdrachtgevers voor keuzeprojecten 4V en 5V.
  • Klik hier om de DATABANK te zien van opdrachtgevers die al hebben aangegeven dat ze graag een Technasiumproject willen doen met bovenbouwers.
  • Klik hier voor hulp bij het vinden van je expert-begeleider.
  • Klik hier voor een voorbeeld van een logboek / urenregistratie